Drobečková navigace

Úvod > AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ


Pozvánka na Smrtnou neděli do Němčic nad Hanou

Datum konání: 22. 3. 2015Vyšlo březnové číslo Zpravodaje venkova

Datum konání: 9. 3. 2015

ZPRAVODAJ VENKOVA 3/2015Semináře k představení IROP

Datum konání: 9. 3. 2015 - 15. 4. 2015

Od 28. ledna 2015 do 22. dubna 2015 se v jednotlivých regionech České republiky uskutečňují série seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán IROP v součinnosti s Úřady regionálních rad ČR připravuje pro širokou veřejnost sérii 13 seminářů o Integrovaném regionálním operačním programu pro období 2014 – 2020 v jednotlivých regionech České republiky.

Řídicí orgán IROP Vás tímto srdečně zve na tyto semináře, na kterých Vám budou představeny informace o IROP.

Seznam termínů seminářů k představení IROP a odkazy na webové stránky, kde se můžete přihlásit na konkrétní semináře v jednotlivých regionech, naleznete na internetových stránkách www.dotaceeu.cz

Pro území naší místní akční skupiny jsou relevantní především semináře v Brně 25.3.2015 (přihlašovat se lze od 9.3.2015) a v Olomouci 15.4.2015 (přihlašovat se lze od 30.3.2015).


Výzva „HANÁ regionální produkt ®“ - výrobky, služby a ubytovací zařízení

Datum konání: 2. 3. 2015 - 17. 4. 2015

MAS Moravská cesta vyhlašuje ve spolupráci s MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Uničovsko, MAS Na cestě k prosperitě a Asociací regionálních značek 12. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt ®“ - VÝROBKY a rovněž 2. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt ®“ – SLUŽBY A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ.

Žádosti lze předkládat od 9.3.2015 do 17.4.2015.

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů prosím neváhejte kontaktovat kancelář MAS Na cestě k prosperitě, z. s.

Více informací o regionální značce lze nalézt na: http://www.regionalni-znacky.cz/hana

Odkaz ke stažení novin Doma na Hané naleznete zde: http://www.regionalni-znacky.cz/hana/cs/noviny/

 Čt 24: Dotace pro obce a malá města? Šance se zásadně snižují

Datum konání: 25. 2. 2015

Článek, týkající se IROP a dotací pro malé obce na webu Čt 24... zdeMinistryně Šlechtová informovala vládu o posunu ve vyjednávání evropských programů

Datum konání: 23. 2. 2015

Vláda dnes byla informována o posunu vyjednávání nových operačních programů s Evropskou komisí. Tuto zprávu dnes předložila na jednání vlády ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Klíčové jednání, které se uskutečnilo minulý týden s představiteli Evropské komise, přineslo řadu posunů ke startu čerpání v programovém období 2014-2020.
Dnes jsem vládu informovala o výrazném pokroku ve vyjednávání s Evropskou komisí o nových operačních programech. V minulém týdnu jsme se spolu s kolegy z jednotlivých řídicích orgánů výrazně přiblížili ke schválení programů ze strany Evropské komise, které, doufám, proběhne brzyZatím jde vše tak, jak má, je to na dobré cestě,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Hlavní otázky kolem podporovaných aktivit v rámci programů, ze kterých bude ČR čerpat evropské prostředky v období 2014-20, jsou z podstatné části vyřešeny. Zbývá dořešit otázky technického charakteru, kde obě strany nevidí zásadní problém.


PRV bude podporovat zemědělské i nezemědělské podnikání

Datum konání: 17. 2. 2015

V rámci vyjednávání o úpravách a nové podobě Programu rozvoje venkova 2014-2020 se Ministerstvo zemědělství rozhodlo navrátit do podporovaných opatření v rámci tohoto programu také nezemědělské podnikání, využívané v minulých letech žadateli rovněž prostřednictvím MAS. Opatření známá z osy III. PRV 2007-2013, tedy podpora obcí a NNO, nakonec nebude přes PRV řešena, a to z důvodu značně snížené alokace daného programu. Rozhodnutí o možné podpoře venkovského drobného podnikání z nového PRV oznámil pan ministr Jurečka v rámci své reakce na Společné prohlášení PRV 2014-2020. Reakce tvoří přílohu této aktuality - ZDE.Společné prohlášení na podporu venkova prostřednictvím iniciativy metody LEADER

Datum konání: 20. 1. 2015

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 

na podporu venkova prostřednictvím iniciativy metody LEADER v Programu rozvoje venkova 2014-2020

ze dne 20. 1. 2015

V souladu s připomínkami Evropské komise k návrhu Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 (verze z 9. 7. 2014) a ve shodě s reálnými potřebami venkovských oblastí v České republice znovu vznášíme požadavek na širší obsahové zaměření Iniciativy LEADER, resp. podopatření Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie i mimo články Nařízení č. 1305/2013citované v návrhu PRV tak, aby v rámci již vymezené alokace mohla lépe přispět k řešení problémů našeho venkova a to především o:

-       podporu zahájení nezemědělské podnikatelské činnosti dle čl. 19, odst. 1., písm. a), bodu ii) Nařízení a investice na založení a rozvoj nezemědělských činností dle čl. 19, odst. 1, písm. b) Nařízení poskytovanou mikropodnikům, malým podnikům a fyzickým osobám ve venkovských oblastech,

a dále v těchto oblastech:

-       podporu základních služeb a obnovy vesnic dle čl. 20 Nařízení, písm. b, d) – f), ve smyslu:

  • úpravy veřejných prostranství, zejména centrálních částí obcí, veřejné zeleně, dětských hřišť apod.,
  • občanského vybavení a služeb, zejména zázemí pro setkávání místních obyvatel, volný čas, kulturu, činnost neziskových organizací apod.,
  • obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví, bez ohledu na stupeň ochrany,

Uvedené tematické oblasti navrhujeme řešit pomocí samostatných opatření, implementovaných výhradně metodou LEADER, případně formou grantových schémat administrovaných místními akčními skupinami.

Přidanou hodnotu Iniciativy LEADER očekáváme především v podobě:

-       přizpůsobení podpory místním potřebám a podmínkám, vč. nastavení specifických kritérií pro výběr projektů a způsobilost výdajů na úrovni každé MAS,

-       vysoké flexibilitě místní rozvojové strategie s ohledem na vývoj v dané oblasti,

-       inovací na místní či regionální úrovni, které budou s ohledem na charakter opatření především procesního, organizačního či sociálního typu,

-       individuálního a osobního přístupu k žadatelům a průběžnému sledování realizace projektů.

Tímto vyzýváme i další organizace na národní i regionální úrovni, aby se připojily k našemu prohlášení, a společně žádáme Ministerstvo zemědělství ČR o úpravu návrhu Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 v tomto smyslu.

 

 Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně

Sdružení místních samospráv České republiky

LOGO_SMS_R

Ing. František Winter, předseda

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

logo-NSMAS-banner

Ke společnému prohlášení se za celorepublikové organizace připojují

 

Mgr. Eduard Kavala, předseda

Spolek pro obnovu venkova České republiky

logo SPOVLXIV. výzva OPŽP 2007-2013

Datum konání: 2. 2. 2015

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci LXIV. výzvy jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 3.1 - 
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

  • 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE 
Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2. 

Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady
Oblast podpory 6.2 
- Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3 
- Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4 
- Optimalizace vodního režimu krajiny
Oblast podpory 6.6 
- Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Další specifické informace a podmínky pro podání žádosti v rámci této výzvy jsou uvedeny přímo v textu výzvy, věnujte mu proto náležitou pozornost.

Dokumenty k LXIV. výzvě Byla vyhlášena v pořadí již 58. výzva ROP Střední Morava

Datum konání: 28. 1. 2015

Ve středu 28. ledna 2015 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 58/2015. Výzva je zaměřena na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 (1.1.1 Silnice II. a III. třídy) a v prioritní ose 2 (2.3.1 Fyzická revitalizace území).

V prioritní ose 1 můžou své projekty na stavební úpravy a modernizace silnic II. a III. třídy předložit Olomoucký a Zlínský kraj a organizace jimi zřizované a zakládané. Výzva poběží až do27. března 2015.

Dokumentaci k výzvě č. 58 (1.1.1 Silnice II. a III. třídy) naleznete na následujícím odkazu:

http://www.rr-strednimorava.cz/vyzva-c-58-2015-1-1-1-silnice-ii-a-iii-tridy

V prioritní ose 2 můžou své projekty např. na rekonstrukce návsí a náměstí nebo místních komunikací předložit obce s počtem obyvatel 500 – 5 000. Konečný termín pro předložení žádostí je 13. března 2015.

Dokumentaci k výzvě č. 58 (2.3.1 Fyzická revitalizace území) naleznete na následujících odkazu:

http://www.rr-strednimorava.cz/vyzva-c-58-2015-2-3-1-fyzicka-revitalizace-uzemi
Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

12. 12. Simona

Zítra: Lucie

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

006336