Drobečková navigace

Úvod > AKTUÁLNĚ > Národní konference Venkov 2013: Obce zabojovaly o větší vliv v dotační politice pro rozvoj

Národní konference Venkov 2013: Obce zabojovaly o větší vliv v dotační politice pro rozvojDatum konání:
7.10.2013

logo2.png
(TISKOVÁ ZPRÁVA PŘEVZATA Z WWW.NSMASCR.CZ)

Hranice a Teplice nad Bečvou hostily od 1. do 3. října aktéry venkova z celé země.

Více než čtyři stovky účastníků Národní konference VENKOV 2013 se ve dnech 1. – 3. října sešly v Hranicích a nedalekých lázních Teplice nad Bečvou v Olomouckém kraji, aby zabojovaly o větší vliv obcí v politice venkova a promluvily do rozdělování evropských dotací v příštím plánovacím období Evropské unie 2014-2020 pro český a moravský venkov.

Na pátém ročníku konference debatovali v několika blocích klíčoví aktéři rozvoje venkova z tuzemska i zahraničí.

„V nejbližší době budeme usilovat o podepsání memoranda mezi ministerstvy pro místní rozvoj, životního prostřední a zemědělství o využití prostředků převedených z evropského zemědělského fondu do kohezních fondů EU ve prospěch infrastruktury obcí,“ uvedl předseda Národní sítě MAS ČR František Winter, který shrnul závěry pracovní skupiny Zemědělství a venkov. Doplnil, že dalšími požadavky jsou vytvoření snazších podmínek pro obnovu živočišné výroby, zamezení záborům zemědělského půdního fondu a zastavení procesu úbytku zemědělské půdy a snižování kvality půdy. „Je potřeba dotačně podpořit údržbu o opravu základních melioračních zařízení, učinit opatření ke snížení administrativy a byrokracie a také řešit problémy převodem z nárokového I. pilíře Společné zemědělské politiky EU do rozvojovějšího II. pilíře,“ dodal Winter.

Využití integrovaných nástrojů budoucí kohezní politiky EU bylo jedním z témat diskuse zástupců profesních organizací venkova v úterý večer. Pro budoucí operační programy se na základě dohody ve Špindlerově Mlýně, potvrzené v Bukovanech u Kyjova, považuje 50 miliard korun v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), které by řešily místní akční skupiny (MAS), 60 miliard v korun v rámci integrovaných teritoriálních investic (ITI) pro rozvojové regiony definované Strategií regionálního rozvoje ČR, 100 miliard korun v rámci ITI všech krajů a 40 miliard v rámci integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) pro města nad 25 tisíc obyvatel a přilehlé oblasti.

Předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Lubomír Burkoň se vyslovil pro převedení 15 procent z I. do II. pilíře na rozvojové projekty, předsedové Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala a Sdružení místních samospráv Jana Juřenčáková zase významně podpořili implementační roli místních akčních skupin pro projekty rozvoje venkova. Hejtman Zlínského kraje vyjádřil podporu činnosti MAS do „překlenovacího“ roku 2014 z rozpočtu kraje.

Dalším klíčovým úkolem do budoucna je posílení zaměstnanosti a udržení služeb na venkově. „Obchodní obslužnost v malých obcích chápeme jako veřejně prospěšnou službu. Tato služba je v nerovných podmínkách současného obchodního trhu bez systémové finanční podpory neudržitelná,“ uvedl předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala v rámci bloku Služby jako cesta k zaměstnanosti. Nastínil, že řada služeb, včetně poštovních, se může úspěšně stabilizovat na platformě venkovského obchodu.

„Žádáme o zvýšení cílené a systémové podpory subjektů, které se zabývají tvorbou pracovních příležitostí na venkově (obcí, MAS, svazků obcí, drobných podniků a neziskového sektoru). Společně s orgány státu pak budou schopny aktivovat a zapojit i místní zdroje a zajistit tím udržitelnost takovýchto aktivit. Jako vhodné se v současné době jeví použití institutu sociálního podnikání,“ dodal místopředseda SPOV Radan Večerka.

Účastníci konference rovněž debatovali o současném postavení samosprávy obcí a navrhují změnu volebního systému pro komunální volby tak, aby se posílily většinové prvky. „Nikdo si nepřeje žádné náhlé a velké změny. Je dobré zachovat současný princip voleb, kde si mohou voliči vybírat kandidáty napříč stranami. Je ale potřeba posílit většinové prvky ve volebním zákoně tak, aby kandidáti, kteří mají nejvíce hlasů, byli zvoleni,“ uvedl starosta Veselíčka Tomáš Šulák, který měl na starosti diskusní blok Jak dál v samosprávě? Účastníci panelu většinově odmítli přímou volbu starostů, zejména jeho oddělení od zastupitelstva dle návrhu ministerstva vnitra a potvrdili, že starostu obce musí volit zastupitelstvo ze svých členů.

Účastníci konference rovněž doporučili změnit obvody voleb do Senátu tak, aby byly přirozené dle mikroregionů a správních obvodů a odpovídaly alespoň hranicím krajů. Živě diskutované a obecně přijaté bylo zavedení korespondenční volby, která by mohla zvýšit volební účast voličů a participaci občanů.

Rovněž v tématu spolupráce obcí účastnici požadovali pozvolnou změnu. „Je dobré využít a posílit dosavadní spolupráci obcí na bázi dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin,“ shrnul závěry Šulák s tím, že není dobré vytvářet žádné nové struktury. Dodal, že je všeobecný souhlas s tím, aby zůstala zachována samospráva všech obcí, a aby byla ve veřejné správě využita odborná kapacita pracovníků MAS, kteří mají přirozenou autoritu v regionu. „Spolupráci v regionu musí řídit zástupci více obcí, nikoliv pouze starosta či úředníci z měst takzvaných ORP (obcí s rozšířenou působností),“ reagovali účastníci na projekt meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR.

V diskusi vyvstalo také nové téma, snížit hranici 1000 obyvatel pro vznik nových obcí. „Mnoho vesnic žije v rámci města. A tak jako nikdo nezpochybňuje samosprávu obcí, i zde by měla být uvolněna stavidla a místní části alespoň od 500 obyvatel by měly mít právo na svou vlastní obec,“ uvedl Šulák.

V rozvoji cestovního ruchu a podpory místní produkce účastníci konference vyjádřili podporu synergii aktivit jako je regionální potravina a regionální značky. „Požadujeme na národní úrovni nalézt systematický způsob podpory regionálních značek. Je třeba využít potenciál regionálních značek a destinačních managementů při podpoře místní produkce a rozvoji gastroturistiky,“ shrnul tajemník Krajského sdružení NS MAS Karel Hošek výsledky bloku Zažijte venkov! Dodal, že podpora destinačních managementů by se měla dít na úrovni přirozených regionů (historických, etnických, geologických).

Vzhledem k tomu, že se konference konala v Olomouckém kraji, navrhli účastníci konference, aby hejtman Olomouckého kraje zahájil komunikaci s partnery rozvoje venkova (tj. NS MAS ČR a SPOV ČR), která by byla postavena na uzavřených dohodách těchto organizací s Asociací krajů ČR. „Chceme, aby Olomoucký kraj nepreferoval ve svých rozvojových a koncepčních dokumentech pouze střední a jižní část kraje na úkor severní části kraje,“ uvedl předseda SPOV Olomouckého kraje a starosta Tučína Jiří Řezníček. „Požadujeme také, aby Olomoucký kraj dotačně podpořil částkou 300 tisíc korun MAS působící na území Olomouckého kraje mimo POV v letech 2014 a 2015,“ dodal.

Hlavním tématem Národní konference Venkov 2013 byla „Budoucnost venkova 2014–2020“. První den konference vyvrcholil večerním diskusním pořadem, který se zaměřil zejména na vztahy samospráv a zemědělců v nadcházejícím programovém období Evropské unie a byl živě přenášen prostřednictvím webových stránek www.venkov2013.cz a www.spov.org. „Diskuse se zúčastnili zástupci všech klíčových zájmových organizací, které mají vztah k venkovu – Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, Agrární komory, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů či Asociace krajů,“ uvedl ředitel konference František Kopecký z MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko.

Zástupci institucí jako jsou ministerstva pro místní rozvoj, zemědělství, rady pro budoucí fondy EU či zahraniční hosté poté vystoupili ve středečním hlavním bloku konference. Zde promluvili například vrchní ředitel sekce rozvoje venkova ministerstva zemědělství Pavel Sekáč nebo hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Obě instituce byly zároveň hlavními donátory celé konference.

Setkání pokračovalo ve středu 2. října odpoledními exkurzemi do obcí Hranicka a ve čtvrtek dopoledne konferenci završila další odborná vystoupení, například o naplňování dosavadního Programu rozvoje venkova z ministerstva zemědělství nebo o nových strategiích rozvoje z ministerstva pro místní rozvoj.

Třídenní setkání, jehož hlavním pořadatelem byl Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS Olomouckého kraje, umožnilo účastníkům společně hledat řešení problémů, které současný venkov nejvíce trápí. Hlavním donátorem akce byla Celostátní síť pro venkov zřízená ministerstvem zemědělství, dalšími pak Olomoucký kraj a řada sponzorů.

TSu (TISKOVÁ ZPRÁVA PŘEVZATA Z WWW.NSMASCR.CZ)

Informace o konferenci, včetně závěrů a fotografií najdete na: www.venkov2013.cz

Tisková zpráva z webu nsmascr.cz


Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

071233