Drobečková navigace

Úvod > PROJEKTY a SLUŽBY > Realizované PROJEKTY

DSO jako nositel projektů

"Využití bioodpadu v obcích DSO Hanácký venkov“ a "Doplnění systému pro separaci KO DSO Hanácký venkov“ (předložení: přelom 2016 a 2017)

900l2.jpgV prvních měsících své existence se DSO Hanácký venkov (dobrovolný svazek obcí, odvozený od území působnosti MAS Hanácký venkov) zapojil hned do dvou výzev Operačního programu Životní prostředí, a to s projekty „Využití bioodpadu v obcích DSO Hanácký venkov“ a „Doplnění systému pro separaci KO DSO Hanácký venkov“.

První z uvedených aktivit navazuje na v roce 2015 realizovaný projekt MAS, v rámci kterého bylo do 17 členských obcí pořízeno vybavení: domácí kompostéry a obecní štěpkovače za bezmála 5 milionů Korun. Do aktuálního navazujícího projektu se zapojilo 8 obcí, předpokládá se pořízení 423ks domácích kompostérů, dvou štěpkovačů a jednoho drtiče dřevní hmoty. Celkové předpokládané náklady projektu činí 2.208.250,- Kč. PROJEKT BYL V KVĚTNU 2017 VYBRÁN K PODPOŘE.

Druhý ze zmíněných projektů DSO je zaměřen na doplnění systému pro separaci komunálního odpadu v rámci 12 členských obcí DSO. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 4.345.715,- Kč a je v nich zahrnuto celkem 582 ks kontejnerů či nádob na separovaný odpad (papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad, objemný odpad) a rovněž 5 traktorových nosičů kontejnerů. Míra dotace u obou uvedených projektů by, v případě jejich výběru k podpoře, činila 85% z celkových výdajů. Výsledky hodnocení u druhého zmíněného projektu budou známy na konci května či v červnu 2017.

 CZ_RO_B_C.jpg

 

DSO jako partner projektů

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB

Logolink barevný[1].jpg

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Projekt je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO).

Celkově počítá projekt se zapojením 86 svazků obcí z celé ČR. Jedním ze zapojených svazků je pak právě také DSO Hanácký venkov.

V rámci projektu je členským obcím DSO nabízeno několik okruhů podpůrných a poradenských činností, které mohou dle zájmu či aktuální potřeby využívat.

Jedná se o rámcově o tyto tematické oblasti činností:

- sdílená administrativní kapacita, poradenství v oblastech dle preferencí členských obcí

- vzdělávací aktivity: školení pro představitele obcí a zaměstnance obecních úřadů

- zprostředkování právní podpory mezi obcemi, SMO ČR a spolupracující právní kanceláří

- dotační poradenství a činnosti související s předložením individuálních projektů IROP

- příprava a realizace regionálních projektů

Podrobnosti a aktuální informace k jednotlivým oblastem jsou průběžně zveřejňovány na webu DSO či prostřednictvím elektronického Zpravodaje.

Kontaktní osobou pro řešení a další distribuci požadavků ve výše zmíněných oblastech je manažerka CSS Zdeňka Loučková: dso@hanackyvenkov.cz, 602 508 690.

Více informaci o projektu jako celku lze nalézt na internetových stránkách SMO ČR pod TÍMTO ODKAZEM

Logo-CSS[2].png

 

DSO jako zpracovatel a administrátor projektů

POŘÍZENÍ, TECH. ZHODNOCENÍ A OPRAVA POŽÁRNÍ TECHNIKY A NÁKUP VĚCNÉHO VYBAVENÍ PRO JSDH DŘEVNOVICE

 Žadatel:  Obec Dřevnovice
 Rok realizace:  2020
 Celkové způsobilé výdaje:  950.000,- Kč
 Dotace:  186.500,- Kč
 Program podpory:

 Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a náku věcného vybavení pro JSDH Olomouckého kraje 2020

 Stav projektu:  v realizaci

AKÁTOVÉ HŘIŠTĚ ZÁBRAŇ II

 Žadatel:  Obec Želeč
 Rok realizace:  2020
 Celkové způsobilé výdaje:  700.000,- Kč
 Dotace:  350.000,- Kč
 Program podpory:

 Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje 2020

 Stav projektu:  v realizaci

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A ODBORNÉ UČEBNY ZŠ VŘESOVICE

 Žadatel:  Obec Vřesovice
 Rok realizace:  2018 - 2019
 Celkové způsobilé výdaje:  36.400.654,30 Kč
 Dotace:  32.760.588,87 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP)

 Stav projektu:  v realizaci

MODERNIZACE MŠ A ZŠ OTASLAVICE

 Žadatel:  Obec Otaslavice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  3.327.539,42 Kč
 Dotace:  2.994.785,47 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP)
 Stav projektu:  v realizaci

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V OBCI DRYSICE

 Žadatel:  Obec Drysice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  1.594.451,- Kč
 Dotace:  1.511.878,45 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  v realizaci

REVITALIZACE CENTRA OBCE

 Žadatel:  Obec Ondratice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  846.033,22 Kč
 Dotace:  803.731,55 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
 Stav projektu:  v realizaci

SRBCE - OBNOVA PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ - II. ETAPA

 Žadatel:  Obec Srbce
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  1.138.535,- Kč
 Dotace:  1.081.608,25 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
 Stav projektu:  v realizaci

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ZELENÉ HOŘE

 Žadatel:  Obec Zelená Hora
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  802.930,82 Kč
 Dotace:  762.784,27 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
 Stav projektu:  v realizaci

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCI VÍCEMĚŘICE

 Žadatel:  Obec Víceměřice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  908.876,94 Kč
 Dotace:  863.433,09 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
 Stav projektu:  v realizaci

STAVBA CHODNÍKU V ČÁSTI OBCE VŘESOVICE

 Žadatel:  Obec Vřesovice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  890.025,41 Kč
 Dotace:  845.524,13 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
 Stav projektu:  v realizaci

KOMUNITNÍ CENTRUM TVOROVICE

 Žadatel:  Obec Tvorovice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  834.819,- Kč
 Dotace:  793.078,05 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
 Stav projektu:  v realizaci

REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VŘESOVICE

 Žadatel:  Tělocvičná jednota Sokol Vřesovice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  2.070.686,- Kč
 Dotace:  1.242.411,- Kč
 Program podpory:  MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu
 Stav projektu:  v realizaci

II. etapa - sanace vlhkého zdiva věže u kostela sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou (etapa 2018)

 Žadatel:  Římskokatolická farnost Němčice nad Hanou
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  1.585.975 Kč
 Dotace:  700.000,- Kč
 Program podpory:  Ministerstvo zemědělství - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
 Stav projektu:  realizace ukončena

II. etapa - sanace vlhkého zdiva věže u kostela sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

 Žadatel:  Římskokatolická farnost Němčice nad Hanou
 Rok realizace:  2017
 Celkové způsobilé výdaje:  812.025,- Kč
 Dotace:  400.000,- Kč
 Program podpory:  Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017
 Stav projektu:  realizace ukončena

 

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

019900