Drobečková navigace

Úvod > INFORMACE PRO ŽADATELE > VÝZVA č.5/2012

Výzva k předkládání Žádostí o dotaci č. 5/2012

Místní akční skupina Na cestě k prosperitě vyhlašuje

na období od 11.4. 2012 do 16.5. 2012

Výzvu č. 5/2012 k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. "Realizace místní rozvojové strategie" Programu rozvoje venkova ČR

Plný text Výzvy č. 5/2012 pro předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER „Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“ ke stažení naleznete zde:

VÝZVA č. 5/2012_plný text Výzvy PDF ke stažení

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI VÝZVY č.5/2012

(seznam zveřejněn 17.5. 2012)SEZNAM VYBRANÝCH/NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY č.5/2012

(seznam zveřejněn 15.6. 2012)


 

Výzva je vyhlášena pro tyto 4 Fiche (z celkových 6-ti Fichí):

  • Fiche č. 1 "Modernizace zemědělských podniků"
Fiche č. 1_PDF ke stažení
finanční alokace: Kč 2.683.440,--
příjem Žádostí o dotaci na MAS: 9.5. - 16.5. 2012, Po-Pá 8:00-12:00,13:00-16:00 hod.
  • Fiche č. 2 "Rozvoj podnikání na venkově"
Fiche č. 2_PDF ke stažení
finanční alokace: Kč 1.399.363,--
příjem Žádostí o dotaci na MAS: 9.5. - 16.5. 2012, Po-Pá 8:00-12:00,13:00-16:00 hod.
  • Fiche č. 4 "Památky a kulturní dědictví"
Fiche č. 4_PDF ke stažení
finanční alokace: Kč 2.004.493,--
příjem Žádostí o dotaci na MAS: 9.5. - 16.5. 2012, Po-Pá 8:00-12:00,13:00-16:00 hod.
  • Fiche č. 5 "Veřejná prostranství"
Fiche č. 5_PDF ke stažení
finanční alokace: Kč 1.058.977,--
příjem Žádostí o dotaci na MAS: 9.5. - 16.5. 2012, Po-Pá 8:00-12:00,13:00-16:00 hod.

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI_PDF KE STAŽENÍ

Žádost o dotaci je nutno předložit a podepsat osobně v sídle MAS, a to prostřednictvím statutárního zástupce žadatele nebo pověřené osoby, která bude k tomuto úkonu zmocněna statutárním zástupcem na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Žádosti o dotaci je možné předkládat: 9.5. - 16.5. 2012

, a to od pondělí do pátku od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin v kanceláři MAS             na adrese: Doloplazy 15 (zámeček) - zadní vchod, první patro.

DOPORUČUJEME ŽADATELŮM PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PŘEDEM NAHLÁSIT TELEFONICKY ČI E-MAILEM. (e-mail: nacestekprosperite@seznam.cz, tel. D. Vlč: 774 868 837, tel. M. Kouřilová: 776 149 273)

Žádost o dotaci se předkládá v závazné podobě vyplněného Formuláře žádosti a přiložených povinných a nepovinných příloh, jejichž seznam je uveden v dané Fichi.

Žádost o dotaci musí být předložena v tištěné i elektronické formě, a to tímto způsobem:
- 2x v tištěné formě: vyplněný formulář Žádosti o dotaci
- 4x v tištěné formě: povinné i nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci                                                   - 1x v elektronické formě (na CD či DVD): vyplněný formulář Žádosti o dotaci

 

POKYNY A PRAVIDLA PRO ŽADATELE:

Žadatelé se při předkládání Žádosti o dotaci, realizaci projektů, podávání Žádosti o proplacení, zajištění udržitelnosti a dalších činnostech spojených s realizací svých projektů řídí těmito závaznými dokumenty:

  • Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 v platném znění:Pravidla IV.1.2._16.kolo_PDF ke stažení

POMOCNÉ DOKUMENTY, NÁVODY PRO ŽADATELE:

 

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE PROBĚHNE V PONDĚLÍ 23.4. 2012 OD 16:00 HODIN V KANCELÁŘI MAS V DOLOPLAZÍCH.

VAŠE KONKRÉTNÍ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY LZE SAMOZŘEJMĚ TAKÉ KONZULTOVAT S PRACOVNÍKY KANCELÁŘE MAS, A TO KDYKOLIV PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.

 

KONTAKTY:

Ředitel: Bc. Dominik Vlč (tel.: +420 774 868 837)
Manažerka : Martina Kouřilová (tel.: +420 776 149 273)

Menu

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

071234