Drobečková navigace

Úvod > INFORMACE PRO ŽADATELE > VÝZVA č.6/2013

Výzva k předkládání Žádostí o dotaci č. 6/2013

Místní akční skupina Na cestě k prosperitě vyhlašuje

na období od 2.4. 2013 do 6.5. 2013

Výzvu č. 6/2013 k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. "Realizace místní rozvojové strategie" Programu rozvoje venkova ČR

Plný text Výzvy č. 6/2013 pro předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER „Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“ ke stažení naleznete zde:

VÝZVA č. 6/2013_plný text Výzvy PDF ke stažení

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY č. 6/2013
(zveřejněn 9. 5. 2013)

 

 SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY č. 6/2013

 

VEŘEJNÁ OBHAJOBA PROJEKTŮ SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 27. 5. 2013 OD 15:00 HODIN V KANCELÁŘI MAS V DOLOPLAZÍCH 15, 798 26 

 

Výzva je vyhlášena pro tyto 4 Fiche (z celkových 6-ti Fichí):

  • Fiche č. 1 "Modernizace zemědělských podniků"
Fiche č. 1_PDF ke stažení  
finanční alokace: Kč 2.000.000,--
příjem Žádostí o dotaci na MAS:

29.4. 2013, 8:00-12:00,13:00-16:00 hod.

  • Fiche č. 2 "Rozvoj podnikání na venkově"
Fiche č. 2_PDF ke stažení  
finanční alokace: Kč 1.450.000,--
příjem Žádostí o dotaci na MAS: 30.4. a 2.5. 2013, 8:00-12:00,13:00-16:00 hod.
  • Fiche č. 3 "Podpora služeb cestovního ruchu"
Fiche č. 3_PDF ke stažení  
finanční alokace: Kč 489.439,--
příjem Žádostí o dotaci na MAS: 30.4. a 2.5. 2013, 8:00-12:00,13:00-16:00 hod.
  • Fiche č. 6 "Sociální infrastruktura obcí"
Fiche č. 6_PDF ke stažení  
finanční alokace: Kč 1.810.297,--
příjem Žádostí o dotaci na MAS: 3.5. a 6.5. 2013, 8:00-12:00,13:00-16:00 hod.

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI_PDF KE STAŽENÍ

Žádost o dotaci je nutno předložit a podepsat osobně v sídle MAS, a to prostřednictvím statutárního zástupce žadatele nebo pověřené osoby, která bude k tomuto úkonu zmocněna statutárním zástupcem na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Žádosti o dotaci je možné předkládat: 29.4. - 6.5. 2013

- žádosti do Fiche č. 1:         29.4. 2013

- žádosti do Fichí č. 2 a 3:    30.4. a 2.5. 2013

- žádosti do Fiche č. 6:         3.5. a 6.5. 2013

Příjem žádostí probíhá v pracovní dny od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin v kanceláři MAS na adrese: Doloplazy 15 (zámeček) - zadní vchod, první patro.

DOPORUČUJEME ŽADATELŮM PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PŘEDEM NAHLÁSIT TELEFONICKY ČI E-MAILEM. (e-mail: nacestekprosperite@seznam.cz, tel. D. Vlč: 774 868 837, tel. M. Kouřilová: 776 149 273)

Žádost o dotaci se předkládá v závazné podobě vyplněného Formuláře žádosti a přiložených povinných a nepovinných příloh, jejichž seznam je uveden v dané Fichi.

Žádost o dotaci musí být předložena v tištěné i elektronické formě, a to tímto způsobem: 
2x v tištěné formě: vyplněný formulář Žádosti o dotaci (tisk ŽoD lze provést na MAS)
- 4x v tištěné formě: povinné i nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci                                                   - 1x v elektronické formě (Flash disc, CD či DVD): vyplněný formulář Žádosti o dotaci

 

POKYNY A PRAVIDLA PRO ŽADATELE:

Žadatelé se při předkládání Žádosti o dotaci, realizaci projektů, podávání Žádosti o proplacení, zajištění udržitelnosti a dalších činnostech spojených s realizací svých projektů řídí těmito závaznými dokumenty:

  • Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 v platném znění:Pravidla IV.1.2._18.kolo_PDF ke stažení

FORMULÁŘE, PROHLÁŠENÍ, POMOCNÉ DOKUMENTY, NÁVODY PRO ŽADATELE:

 

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE PROBĚHNE V PONDĚLÍ 8.4. 2013 OD 16:00 HODIN V KANCELÁŘI MAS V DOLOPLAZÍCH.

VAŠE KONKRÉTNÍ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY LZE SAMOZŘEJMĚ TAKÉ KONZULTOVAT S PRACOVNÍKY KANCELÁŘE MAS, A TO KDYKOLIV PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.

 

KONTAKTY:

Ředitel: Mgr. Dominik Vlč (tel.: +420 774 868 837)
Manažerka : Martina Kouřilová (tel.: +420 776 149 273)

Menu

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

071233